Θεοχάρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Τριαντόπουλος: Λίγες σκέψεις για την «συντεχνιακή» εταιρική διακυβέρνηση

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία ενδιαφέρουσα, κυρίως, ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με το εγχώριο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης και στην οποία κεντρικό ρόλο εσχάτως καταλαμβάνει η υιοθέτηση στο εγχώριο μοντέλο χαρακτηριστικών και δομών του αγγλοσαξονικού μοντέλου, το οποίο είναι περισσότερο αγοροκεντρικό. Κι ενώ η σχετική συζήτηση φαίνεται να ανταποκρίνεται σε όσα ισχύουν για τις […]

Europe’s Path to Disunity

Sinn, Hans-Werner. The motto of the United States of America is: “E pluribus unum” (Out of many, one). The European Union’s motto is “In varietate concordia,” which is officially translated as “United in diversity.” It is difficult to express the differences between the US and the European model any more clearly than this. The US […]

Keynesian vicissitudes

Kundnani, Hans. The first story I covered as a Berlin correspondent for The Observer in 1999 was the resignation of German Social Democrat leader and finance minister Oskar Lafontaine. Lafontaine was seen as a Keynesian and therefore viewed with suspicion by many Anglo-Saxons. A few months before his resignation, The Sun even famously called Lafontaine “the most dangerous […]

The Truth About Sovereignty

Dani Rodrik In the French parliament’s recent debate on Europe’s new fiscal treaty, the country’s Socialist government vehemently denied that ratification of the treaty would undermine French sovereignty. It places “not one constraint on the level of public spending,” Jean-Marc Ayrault, the prime minister, asserted. “Budget sovereignty remains in the parliament of the French Republic.” […]

The Euro’s Latest Reprieve

Stiglitz, Joseph. Like an inmate on death row, the euro has received another last-minute stay of execution. It will survive a little longer. The markets are celebrating, as they have after each of the four previous “euro crisis” summits – until they come to understand that the fundamental problems have yet to be addressed. Πηγή: […]

H Εμμανουέλα Δούση συζητά με το poleconomix για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)

Poleconomix: Το ξαφνικό ενδιαφέρον για την κήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ λειτουργεί ως μια συγκυριακή σανίδα σωτηρίας από την οικονομική κρίση; Εμμανουέλα Δούση: Είναι λάθος να αναδεικνύεται η ΑΟΖ ως πανάκεια που θα σώσει τη χώρα μας από την οικονομική κρίση. Η σχετική συζήτηση άνοιξε με αφορμή τις συμφωνίες οριοθέτησης της κυπριακής ΑΟΖ με γειτονικά κράτη […]

Εμμανουέλα Δούση και Νίκος Κουτσιαράς: Οικονομική και πολιτική ασυμμετρία και ελλειμματική δημοκρατία στην ευρωζώνη: Ο δρόμος της απώλειας

Η (δομική) οικονομική ανομοιογένεια των κρατών μελών της ευρωζώνης υπήρξε, από την πρώτη στιγμή, η σοβαρότερη αιτία επιφύλαξης ως προς την σκοπιμότητα της Ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης. Η οικονομική ανομοιογένεια, άλλωστε, προοιωνίζεται ασύμμετρους κινδύνους και ασυγχρόνιστες διακυμάνσεις και, επομένως, συνηγορεί στην διατήρηση μάλλον, παρά στην ραγδαία συρρίκνωση του εθνικού μακροοικονομικού οπλοστασίου (την άρση της νομισματικής αυτονομίας […]

Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση 1981-2011

Ντάλης, Σωτήρης, (επιμ.), 2012,  Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση 1981-2011, Αθήνα: Παπαζήσης. Στο  συλλογικό  έργο «Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση 1981-2011» (εκδ. Παπαζήση) που μόλις κυκλοφόρησε και επιμελήθηκε ο διεθνολόγος και πανεπιστημιακός Σωτήρης Ντάλης, επιχειρείται μια αποτίμηση της πορείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  από το 1981 μέχρι  την  πρόσφατη κρίση. […]

Europe must offer Greece a post-election prospect

Darvas, Zsolt. The euro might survive. But a cooperative Greek government, a real European programme to support Greek economic growth and a resolution of the Greek public debt overhang are minimal conditions for the short term. The euro’s deeper flaws should also be addressed soon if a disorderly and destructive dissolution of the euro area […]

The Crisis of European Democracy

Sen, Amartya. If proof were needed of the maxim that the road to hell is paved with good intentions, the economic crisis in Europe provides it. The worthy but narrow intentions of the European Union’s policy makers have been inadequate for a sound European economy and have produced instead a world of misery, chaos and […]