Ηθική της Μακροοικονομικής

Νίκος Κουτσιαράς. Ηθική της Μακροοικονομικής. Αθήνα: Παπαζήσης. 2024. Σελ. 390. «Η μικροοικονομική θεμελίωση της μακροοικονομικής καθ’ εαυτήν και, πολύ περισσότερο ο τρόπος εφαρμογής της, διευκολύνονται, αλλά δεν υπαγορεύονται αποκλειστικώς από την πρόοδο της οικονομικής αναλυτικής τεχνογνωσίας – δεν απηχούν αμιγείς μεθοδολογικές καινοτομίες. Στην λογική-αφαιρετική μέθοδο της κρατούσας μακροοικονομικής θεωρίας είναι κρυμμένες αξιακές πεποιθήσεις, οι οποίες […]