Πληθωρισμός – και πώς αναχαιτίζεται;

Παρακολουθήστε εδώ μια σύντομη διαφωτιστική εξήγηση για την αναρρίχηση του ρυθμού αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών και για την ενδεδειγμένη πολιτική αναχαίτισης της πληθωριστικής τάσης.