Σπάνιος πόρος

Αντιγράφω επιστολή αναγνώστη, με τίτλο “ Europe needs to attract migrants and persuade them to stay”, στην Financial Times της 10 Ιουνίου 2022. Ίσως δεν χρειαστεί πολύς χρόνος για να αντιληφθούμε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομικής μετανάστευσης είναι η σπάνις των μεταναστών.    “It is indeed true that the decline in the populations of […]

To be or not to be ‘green’, part 2: The role for monetary policy in the green transition

Lena Boneva, Gianluigi Ferrucci, Francesco Paolo Mongelli  Central banks are increasingly being called upon to engage in climate change issues, not only in their financial stability capacity but also with monetary policy measures. This second column in a two-part series reviews some measures that central banks could consider to internalise climate change objectives into their […]