Οικονομικά, πολιτική, ιστορία

Παρακολουθήστε εδώ μια συνέντευξη του σπουδαίου Μπράνκο Μιλάνοβιτς για τον σκοπό και την σημασία των Οικονομικών, για την σχέση των Οικονομικών με την πολιτική, καθώς και για το παρόν και το μέλλον του καπιταλισμού, ιστορικώς μιλώντας. Μπορείτε, εκ παραλλήλου, να διαβάζετε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης.