Δημήτρης Κάστανος: Προκλήσεις για τη μακροοικονομική πολιτική. «Υστέρηση της ανισότητας» και ανεπίσημη οικονομία

Σε πρόσφατη μελέτη των da Silva et al. (2022) παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα οπτική για τη σχέση της ανισότητας με τον οικονομικό κύκλο. Οι συγγραφείς αναφέρονται στην έννοια της «υστέρησης της ανισότητας», με την οποία περιγράφουν την τάση της ανισότητας να αυξάνεται ταχύτερα μετά από μια ύφεση και να παραμένει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό […]

The Politics of Income Inequality: Redistribution, Turnout and Responsiveness

Matthew Polacko Income inequality is viewed as one of the greatest challenges facing democracies today. Democracy is predicated on the ideal of equality, but political inequality occurs when the preferences of some are systematically afforded more weight in the political process than others. This research paper investigates the causal chain that allows for political inequality to […]