Δημήτρης Κάστανος: Η πολιτική εκπροσώπηση των εισοδηματικών ομάδων

Η άποψη περί του καθοριστικού ρόλου των θεσμών και της πολιτικής για την ερμηνεία της διαχρονικής εξέλιξης και της διάρθρωσης της οικονομικής ανισότητας κερδίζει σημαντικό έδαφος ανάμεσα στους ερευνητές. Η εξέλιξη αυτή υποστηρίζεται από νέες μελέτες, οι οποίες προεκτείνουν τις ερευνητικές απόπειρες στην εξέταση της μακροπρόθεσμης ιστορικής εμπειρίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να καλύψουν ένα ολοένα μεγαλύτερο […]