Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο Mark Cassell, Banking on the State: the Political Economy of Public Savings Banks (Columbia University Press/Agenda Publishing. 2020)

Τα περιφερειακά αποταμιευτικά ιδρύματα της Γερμανίας (Sparkassen) μοιάζουν σαν μια αξιοσημείωτη ανορθογραφία στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπως αυτή συγκροτήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έπειτα από τα αλλεπάλληλα κύματα κανονιστικής υποχώρησης, της χρηματιστικοποίησης των οικονομιών, αλλά και της χρηματοοικονομικής και τεχνολογικής καινοτομίας. Κατά συνέπεια, στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών δεν είναι […]