Νίκος Κουτσιαράς: Η τελευταία λέξη στα οικονομικά του Covid-19: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις

Στο κείμενο που υπογράφει ο Νίκος Κουτσιαράς συζητούνται βασικές (επιστημολογικές και) μεθοδολογικές συνιστώσες των οικονομικών της πανδημίας του κορωνοϊού. Η συζήτηση οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες: η αντίδραση των ακαδημαϊκών οικονομολόγων, η οικονομική ως ηθική επιστήμη, οικονομική επιδημιολογία, και οικονομικές διαταράξεις και μακροοικονομική πολιτική. πλήρες κείμενο      

Health versus wealth: On the distributional effects of controlling a pandemic

Jonathan Heathcote, Andrew Glover, Dirk Krueger, Víctor Ríos-Rull Large portions of many countries’ economies have been shuttered to slow the spread of COVID-19. Why, three months into the pandemic, does the optimal policy response remain so controversial? This column examines how the welfare effects of shutdown policies vary across different types of households. The model […]