2020: Το έτος Covid-19, η ανταπόκριση της οικονομικής έρευνας – και η συμβολή του CEPR

Παρακολουθήστε εδώ την συζήτηση με την Beatrice Weder di Mauro και τον Charles Wyplosz, συντονιστές της (ποσοτικώς εντυπωσιακής και ποιοτικώς έξοχης) ερευνητικής και εκδοτικής δραστηριότητας του Centre for Economic Policy Research σχετικά με την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού. Η εισφορά των οικονομολόγων στην επιδημιολογική έρευνα, στην κατανόηση και την πρόβλεψη των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, και στην διαμόρφωση της πολιτικής ανάσχεσης της εξάπλωσης της νόσου και της πολιτικής άμβλυνσης των οικονομικών συνεπειών της, υπήρξε πράγματι εξαίρετη – και εξαιρετική.

Share:

σχετικά άρθρα