Ποιος τελικά αυξάνει το δημόσιο χρέος;

Ακούμε ή διαβάζουμε συχνά πως το κοινωνικό κράτος είναι δομικώς μη βιώσιμο. Ως αιτία αυτού προβάλλεται η δημοκρατική λειτουργία, η οποία εξ αντικειμένου εξωθεί τις κυβερνήσεις στην συγκρότηση προϋπολογισμών με όλο και περισσότερες κοινωνικές παροχές προς το κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα την συνεχόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών. Άραγε έτσι έχουν τα πράγματα; Ο Wolfgang Streeck, […]

What big data tells us about real income growth

Stephen Redding, David Weinstein. Big data stands to transform economic measurement in substantial ways. The volume and precision of data available allows economists to revisit the foundational assumptions underpinning common indexes. This column presents a new empirical methodology that leverages big data to translate nominal numbers into real output or welfare. ‘The unified approach’ nests […]