Ισλαμική Τραπεζική

Τον 20ο αιώνα εμφανίστηκε στον οικονομικά αναπτυσσόμενο ισλαμικό κόσμο, η ανάγκη της επανερμηνείας των σχετικών με την οικονομία ισλαμικών νόμων. Αυτό ανέλαβαν να κάνουν διάφοροι μουσουλμάνοι οικονομολόγοι. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες των εν λόγω οικονομολόγων ήταν ο τομέας της τραπεζικής. Η ισλαμική παράδοση απαγόρευε την τοκογλυφία ή riba, ακολουθώντας σε αυτό το σημείο την […]