Φόρος στον πλούτο των πολυεθνικών: δίκαιη χρηματοδότηση των δαπανών για την Covid-19

Παρακολουθήστε εδώ μια συζήτηση με τον Gabriel Zucman, ο οποίος προτείνει την επιβολή, παγκοσμίως, ενός φόρου στην αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου των πολυεθνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν με δικαιότερο και αποδοτικό τρόπο οι δημόσιες δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid-19. Η γνώριμη τακτική αποφυγής της φορολογίας επί των κερδών, την οποία ακολουθούν με συνέπεια οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, είναι ένα πρόσθετο και πολύ ισχυρό επιχείρημα για την σκοπιμότητα εισαγωγής μιας τέτοιας μορφής φορολογίας  – έστω έκτακτης.

Share:

σχετικά άρθρα