Φορολογία: Συμπεριφορές και πολιτική

Παρακολουθήστε εδώ μια συζήτηση-έκθεση των ευρημάτων έρευνας για τους τρόπους –την παρακίνηση και την τιμωρία– ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών. Η θεωρητική προσέγγιση συνδέεται με Τα Οικονομικά της Συμπεριφοράς.

Share:

σχετικά άρθρα