Το μάταιον στην κεντρική τραπεζική

Αντιγράφω την σκωπτική επιστολή αναγνώστη με τίτλο “Central bankers reveal truth of Pope’s maxim” στην Φαϊνάνσιαλ Τάιμς της 5 Σεπτεμβρίου 2022. Σκωπτική μα και τόσο ακριβής – υπόμνηση στους θιασώτες της στόχευσης του πληθωρισμού και τους θεωρητικούς της ‘θείας σύμπτωσης’.

“We are told that the central bankers who recently met at Jackson Hole, having been stung by criticism that they underestimated the inflationary pressures that were building towards the end of last year and earlier this year, are now determined to aggressively tighten policy ‘even as their economies slide into recession’.

They thus demonstrate the truth of Alexander Pope’s maxim: ‘Tis all in vain to keep a constant pother/About one vice and fall into another.’”

David Crook

London WC2, UK

Share:

σχετικά άρθρα