Τιμές κατοικιών και ενοίκια στην ΕΕ (2010=100)

Πηγή: Eurostat

Share:

σχετικά άρθρα