Σύγχρονη πολιτική οικονομία

Παρακολουθήστε εδώ μια συζήτηση αναφορικώς προς την ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της σύγχρονης πολιτικής οικονομίας, η οποία αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των οικονομολόγων για την πολιτική διαδικασία. Εκτός της εφαρμογής των οικονομικών μεθόδων στην μελέτη της πολιτικής διαδικασίας, οι οικονομολόγοι στρέφουν την προσοχή τους στα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολιτικούς επιστήμονες και, επίσης, μελετούν και λαμβάνουν υπόψη την βιβλιογραφία της πολιτικής επιστήμης.

Share:

σχετικά άρθρα