σημειώσεις

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται σημειώσεις των μαθημάτων «Πολιτική οικονομία Ι: Μακροθεωρία και πολιτική», «Ευρωπαϊκή οικονομία» και «Αναδιανεμητικές πολιτικές στην Ευρώπη» τα οποία διδάσκονται στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.