Οι Λουδίτες, αυτοί οι βίαιοι πολέμιοι της τεχνολογικής προόδου;

Μεταφέρω επιστολή αναγνώστη με τίτλο “Reassessing the Luddites” στην Εκόνομιστ της 2 Σεπτεμβρίου 2023. Μάλλον αποκαθιστά την ιστορική οικονομική αλήθεια.

“Luddites have indeed had a bad press. The Luddites were weavers who by law had a monopoly on the trade. They viewed the mechanical looms of the Industrial Revolution to be operating outside the law, but their appeals to the crown were ignored. They had no right to organise. But they did try to work with the new factory owners and were willing to operate mechanical looms as long as their incomes were maintained. Factory owners who reached deals with the Luddites did not have their looms smashed. The Luddites were violently repressed. The new factories made inferior products, under conditions that were thought appalling even at the time.”

Robert Ellis

Για την μεταφορά

νκ

Share:

σχετικά άρθρα