Κρατικό ψηφιακό νόμισμα

Παρακολουθήστε εδώ μία συζήτηση για τα εν εξελίξει σχέδια κεντρικών τραπεζών για την έκδοση ψηφιακών νομισμάτων. Τι σημαίνει μια τέτοια μεγάλη καινοτομία για τις ίδιες τις κεντρικές τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις; Ποιες μπορεί να είναι οι μακροοικονομικές επιδράσεις; Τι είδους και πόσο σοβαροί κίνδυνοι ανακύπτουν και πώς μπορεί να ελέγχονται;

Share:

σχετικά άρθρα