Ισότητα και εκπαίδευση

Παρακολουθήστε εδώ τον Τομά Πικετί να συνοψίζει σε λίγες φράσεις την ιστορία της ισότητας, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης. Στις μέρες μας, όπως υποστηρίζει ο Πικετί, η εξισωτική συμβολή της εκπαίδευσης, ιδίως της τριτοβάθμιας, έχει περισταλεί.

Share:

σχετικά άρθρα