Η πολιτική οικονομία των περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών

Ακούστε ή/και διαβάστε εδώ μια συζήτηση για τις συνέπειες της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (North American Free Trade Agreement – ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) στις τοπικές αγορές εργασίας των ΗΠΑ, καθώς και για τις πολιτικές προεκτάσεις τούτων των συνεπειών.

Share:

σχετικά άρθρα