Η ευφυής ειρωνεία ενός τιτάνα

Αντιγράφω την επιστολή αναγνώστη με τίτλο “ Galbraith’s trickle-down economics is not so polite” στην Φαϊνάνσιαλ Τάιμς της 28 Σεπτεμβρίου 2022. Τα σχόλια είναι περιττά.

“The castigation of trickle-down economics by the British Labour party’s shadow chancellor Rachel Reeves is much too polite… She might have recalled the economist John Kenneth Galbraith’s summary of it as ‘the less than elegant metaphor that if one feeds the horse enough oats, some will pass through to the road for the sparrows’. For oats read ‘tax cuts’, for horse read ‘the rich’ and sparrows ‘the rest of us’”.

Khalid Ikram

Potomac, MD, US

Για την αντιγραφή

νκ

Share:

σχετικά άρθρα