Η απώλεια της εκπαίδευσης στην πανδημία

Παρακολουθήστε εδώ μια συζήτηση για τις μακροχρόνιες οικονομικές συνδηλώσεις της μειωμένης εκπαιδευτικής λειτουργίας στην διάρκεια της πανδημίας. Μπορεί η πολιτική να επιτύχει κάποιας μορφής ανάκτηση του χαμένου εδάφους;

Share:

σχετικά άρθρα