Επικοινωνία: info@poleconomix.gr Ομάδα: Νίκος Κουτσιαράς (Διευθυντής του δικτυακού τόπου), Κυριάκος Φιλίνης, Σοφία Μιχαλάκη, Σάκης Μανούζας, Θανάσης Κολλιόπουλος, Δημήτρης Κάστανος.