επίκαιρα

Τι εξηγεί την επίμονη φτώχεια;

Παρακολουθήστε εδώ την σύνοψη των ευρημάτων μιας πειραματικής έρευνας, η οποία αναδεικνύει τους μηχανισμούς παγίδευσης των φτωχών, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στις συνθήκες της

Read More »

Cοvid-19 και η Μοντέρνα Νομισματική Θεωρία

Παρακολουθήστε εδώ μία έξοχη ανάλυση του Peter Bofinger για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και, κυρίως, για την ενδεδειγμένη μακροοικονομική πολιτική, από την σκοπιά της μοντέρνας

Read More »

Covid-19 και χρηματαγορές

Παρακολουθήστε εδώ μία συζήτηση, με πλούσιες απεικονίσεις δεδομένων υψηλής συχνότητας, για τις (δευτερογενείς) επιδράσεις της πανδημίας στις χρηματαγορές και τις (επίσης δευτερογενείς) συνέπειες για την πραγματική

Read More »

Τα οικονομικά του κορωνοϊού

Παρακολουθήστε εδώ μία συζήτηση μεταξύ των επιμελητών ψηφιακού βιβλίου του Centre for Economic Policy Research σχετικά με την διάδοση του κορωνοϊού, τις πιθανές οικονομικές συνέπειες, και

Read More »
κατηγοριες //