επίκαιρα

Cοvid-19 και η Μοντέρνα Νομισματική Θεωρία

Παρακολουθήστε εδώ μία έξοχη ανάλυση του Peter Bofinger για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και, κυρίως, για την ενδεδειγμένη μακροοικονομική πολιτική, από την σκοπιά της μοντέρνας

Read More »

Covid-19 και χρηματαγορές

Παρακολουθήστε εδώ μία συζήτηση, με πλούσιες απεικονίσεις δεδομένων υψηλής συχνότητας, για τις (δευτερογενείς) επιδράσεις της πανδημίας στις χρηματαγορές και τις (επίσης δευτερογενείς) συνέπειες για την πραγματική

Read More »

Τα οικονομικά του κορωνοϊού

Παρακολουθήστε εδώ μία συζήτηση μεταξύ των επιμελητών ψηφιακού βιβλίου του Centre for Economic Policy Research σχετικά με την διάδοση του κορωνοϊού, τις πιθανές οικονομικές συνέπειες, και

Read More »

Οι έμφυλες διακρίσεις ανατρέπονται;

Παρακολουθήστε εδώ μια συνοπτική καταγραφή των τάσεων υπερίσχυσης των γυναικών, έναντι των ανδρών, στα πλέον επίζηλα τμήματα της αγοράς εργασίας. Ο λόγος δεν είναι άλλος από

Read More »

Θανατηφόρα απόγνωση

Παρακολουθήστε εδώ την Anne Case να εξηγεί τους λόγους που έχουν προκαλέσει την αύξηση της (πρόωρης) θνητότητας μεταξύ των λιγότερο εκπαιδευμένων -με χαμηλές επαγγελματικές δεξιότητες- ανθρώπων,

Read More »

Μετά το Brexit πώς;

Παρακολουθήστε εδώ μια απλή, σαφή και απολύτως κατανοητή έκθεση των θεμάτων -και των διλημμάτων- τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν το πραγματικό αντικείμενο της διαπραγμάτευσης μιας εμπορικής

Read More »
κατηγοριες //