επίκαιρα

Τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής στην πανδημία

Παρακολουθήστε εδώ έναν, πλούσιο σε δεδομένα και εμπειρικές αναλυτικές ενδείξεις, απολογισμό της δημοσιονομικής παρέμβασης των κυβερνήσεων, παγκοσμίως, έναντι των συνεπειών της πανδημίας. Οι εκτιμήσεις αναφέρονται

Read More »

Κρατικό ψηφιακό νόμισμα

Παρακολουθήστε εδώ μία συζήτηση για τα εν εξελίξει σχέδια κεντρικών τραπεζών για την έκδοση ψηφιακών νομισμάτων. Τι σημαίνει μια τέτοια μεγάλη καινοτομία για τις ίδιες

Read More »

Μαθήματα από τις κρίσεις στην Ευρώπη

Διαβάστε εδώ το απόσταγμα της εμπειρίας, από την διαχείριση των δυο πρόσφατων κρίσεων, του πρώην επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομικές

Read More »

Χρηματιστές και κοινωνία

Παρακολουθήστε εδώ μια συζήτηση για τις ενδεχόμενες αντιθέσεις μεταξύ ιδιωφέλειας των χρηματοοικονομικών επενδυτών και κοινωνικού οφέλους και για την εξομάλυνση των αντιθέσεων αυτών.

Read More »
κατηγοριες //