επίκαιρα

Φορολογία: Συμπεριφορές και πολιτική

Παρακολουθήστε εδώ μια συζήτηση-έκθεση των ευρημάτων έρευνας για τους τρόπους –την παρακίνηση και την τιμωρία– ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών. Η θεωρητική προσέγγιση συνδέεται

Read More »

Αποικιοκρατία και ανάπτυξη

Παρακολουθήστε εδώ την σύντομη έκθεση του σκοπού και των βασικών ευρημάτων μιας έρευνας για την συγκριτική ανάπτυξη στην Βόρεια και την Νότια Αμερική. Πώς εξηγείται

Read More »

Ισότητα και εκπαίδευση

Παρακολουθήστε εδώ τον Τομά Πικετί να συνοψίζει σε λίγες φράσεις την ιστορία της ισότητας, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης. Στις μέρες μας, όπως υποστηρίζει

Read More »

Η κεϋνσιανή γοητεία του εθνικού λαχείου

Παρακολουθήστε εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις ευεργετικές επιδράσεις της κρατικής λοταρίας στην οικονομική ευημερία του πληθυσμού. Το ισπανικό χριστουγεννιάτικο λαχείο είναι το εμπειρικό

Read More »
κατηγοριες //