επίκαιρα

Πληθωρισμός – και πώς αναχαιτίζεται;

Παρακολουθήστε εδώ μια σύντομη διαφωτιστική εξήγηση για την αναρρίχηση του ρυθμού αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών και για την ενδεδειγμένη πολιτική αναχαίτισης της πληθωριστικής

Read More »

Η τεχνολογία του βίου μας

Παρακολουθήστε εδώ τον Daron Acemoğlu να εξηγεί τα οφέλη της καλούμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, υποστηρίζοντας επίσης πως υπάρχουν τρόποι άμβλυνσης των αρνητικών συνεπειών της.

Read More »

Το μέλλον του παγκόσμιου δολαρίου

Παρακολουθήστε εδώ τον Barry Eichengreen να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο ρόλος του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος/ νομίσματος τιμολόγησης των διεθνών οικονομικών

Read More »

Φορολογία: Συμπεριφορές και πολιτική

Παρακολουθήστε εδώ μια συζήτηση-έκθεση των ευρημάτων έρευνας για τους τρόπους –την παρακίνηση και την τιμωρία– ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών. Η θεωρητική προσέγγιση συνδέεται

Read More »

Αποικιοκρατία και ανάπτυξη

Παρακολουθήστε εδώ την σύντομη έκθεση του σκοπού και των βασικών ευρημάτων μιας έρευνας για την συγκριτική ανάπτυξη στην Βόρεια και την Νότια Αμερική. Πώς εξηγείται

Read More »
κατηγοριες //