επίκαιρα

Τι λάθος γίνεται στα Οικονομικά;

Παρακολουθήστε εδώ μια κριτική αποτίμηση από τον βραβευμένο με Νόμπελ Abhijit Banerjee, ο οποίος επισημαίνει πως, σε μεγάλο μέρος, οι οικονομικές αποτυχίες οφείλονται στην αδυναμία

Read More »

Πληθωρισμός – και πώς αναχαιτίζεται;

Παρακολουθήστε εδώ μια σύντομη διαφωτιστική εξήγηση για την αναρρίχηση του ρυθμού αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών και για την ενδεδειγμένη πολιτική αναχαίτισης της πληθωριστικής

Read More »

Η τεχνολογία του βίου μας

Παρακολουθήστε εδώ τον Daron Acemoğlu να εξηγεί τα οφέλη της καλούμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, υποστηρίζοντας επίσης πως υπάρχουν τρόποι άμβλυνσης των αρνητικών συνεπειών της.

Read More »

Το μέλλον του παγκόσμιου δολαρίου

Παρακολουθήστε εδώ τον Barry Eichengreen να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο ρόλος του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος/ νομίσματος τιμολόγησης των διεθνών οικονομικών

Read More »
κατηγοριες //