επίκαιρα

Ακροδεξιά τρομοκρατία και εκλογική ανταμοιβή

Παρακολουθήστε εδώ μια σύντομη εξήγηση του φαινόμενου ενίσχυσης της εκλογικής επιρροής των ακροδεξιών-αντιμεταναστευτικών κομμάτων, εν προκειμένω του AfD στην Γερμανία. Τα ακροδεξιά κόμματα επωφελούνται πιθανότατα

Read More »

Τι λάθος γίνεται στα Οικονομικά;

Παρακολουθήστε εδώ μια κριτική αποτίμηση από τον βραβευμένο με Νόμπελ Abhijit Banerjee, ο οποίος επισημαίνει πως, σε μεγάλο μέρος, οι οικονομικές αποτυχίες οφείλονται στην αδυναμία

Read More »

Πληθωρισμός – και πώς αναχαιτίζεται;

Παρακολουθήστε εδώ μια σύντομη διαφωτιστική εξήγηση για την αναρρίχηση του ρυθμού αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών και για την ενδεδειγμένη πολιτική αναχαίτισης της πληθωριστικής

Read More »

Η τεχνολογία του βίου μας

Παρακολουθήστε εδώ τον Daron Acemoğlu να εξηγεί τα οφέλη της καλούμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, υποστηρίζοντας επίσης πως υπάρχουν τρόποι άμβλυνσης των αρνητικών συνεπειών της.

Read More »
Search
κατηγοριες //