Εισαγωγή στην Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση

Φιλίνης Κυριάκος, (2021), Εισαγωγή στην Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση, Αθήνα: Παπαζήσης

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο στην Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση (Qualitative Comparative Analysis). Πρόκειται για μία μέθοδο ανάλυσης, η οποία αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα και χρησιμοποιείται, κυρίως, στις κοινωνικές επιστήμες. Συνδυάζει χαρακτηριστικά ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε έρευνες μικρού ή μεσαίου μεγέθους δείγματος. Ενδείκνυται όταν αντικείμενο της έρευνας είναι οι περιπτώσεις και όχι οι μεταβλητές, καθώς χρησιμοποιείται για τη συστηματική και λεπτομερή σύγκριση περιπτώσεων, προκειμένου να διερευνηθούν σχέσεις αιτιότητας μεταξύ επεξηγηματικών παραγόντων (ανεξάρτητες μεταβλητές) και αποτελέσματος  (εξαρτημένη μεταβλητή). Πιο συγκεκριμένα, η Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επεξηγηματικών παραγόντων και συνδυασμών αυτών που αποτελούν ικανές ή/και αναγκαίες συνθήκες ενός φαινομένου.

Το βιβλίο δομείται σε δύο κύριες ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται η θεωρητική βάση της μεθόδου, η εξέλιξή της, τα εργαλεία της και η ορολογία της. Στη δεύτερη παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η εφαρμογή της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με τη χρήση του πλέον διαδεδομένου και ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού που την υποστηρίζει (fs/QCA 3.0) και με τη βοήθεια ενός παραδείγματος.  Έτσι, ο αναγνώστης έχοντας έρθει σε μια πρώτη επαφή με την Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση, προχωρά στην εφαρμογή της, ακολουθώντας τις πρακτικές οδηγίες εκτέλεσης των εντολών και παρουσίασης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.

Share:

σχετικά άρθρα