Διάσωση και Μεταρρύθμιση (;) του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Εποχή των Μνημονίων

Αθανάσιος Αλ. Κολλιόπουλος (2020) Διάσωση και Μεταρρύθμιση (;) του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Εποχή των Μνημονίων, Αθήνα: Παπαζήσης, σελ. 198

Δέκα και πλέον χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εγχώριου τραπεζικού συστήματος παραμένουν, σε μεγάλο βαθμό, ακόμη ζητούμενα. Ο στόχος, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει το βασικό πλαίσιο της εξέλιξης των τριών τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων και των επιμέρους μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στην «εποχή των Μνημονίων», ερμηνεύοντας υπό το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας πράξεις, παραλείψεις, καθυστερήσεις και λάθη που έλαβαν χώρα στην προσπάθεια σταθεροποίησης και στη συνέχεια αναμόρφωσης του τραπεζικού συστήματος.

 

Share:

σχετικά άρθρα