Γιατί χρειάζεται η μακροοικονομική σταθεροποίηση – τι κάνει η νομισματική πολιτική;

Παρακολουθήστε εδώ μία σύντομη και απλή εξήγηση της ανάγκης για μακροοικονομική σταθεροποίηση, ιδίως μέσω της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών – οι οποίες έχουν, από τα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης, στερηθεί της δυνατότητας χρήσης του βραχυπρόθεσμου ονομαστικού επιτοκίου.

Share:

σχετικά άρθρα