απόψεις

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο των Markus K. Brunnermeier, Harold James, Jean-Pierre Landau (2016), The Euro and the Battle of Ideas, Princeton University Press

Πού εντοπίζονται τα βαθύτερα αίτια για τα δεινά που μαστίζουν την ζώνη του ευρώ; Σε ποιους παράγοντες μπορεί να αποδοθεί η διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων,

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο (e-book) των Patrick Bolton, Stephen Cecchetti, Jean-Pierre Danthine and Xavier Vives (2019), Sound At Last? Assessing a Decade of Financial Regulation, London: Centre for Economic Policy Research

Οι επέτειοι αποτελούν, γενικά, πρώτης τάξης ευκαιρία για αναστοχασμό, σχετικά με παρελθοντικά γεγονότα που συγκλόνισαν τις κοινωνίες. Μια τέτοια επέτειος συμπληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Stephen King (2017), Grave New World: The end of globalization, the return of history, New Haven and London: Yale University Press

Ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, η απαξίωση διεθνών οργανισμών όπως του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου από την κυβέρνηση Τραμπ, η έξοδος του

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Ashoka Mody, Euro Tragedy: A Drama in Nine Acts, 2018, Oxford University Press, pp. 651

Το ανολοκλήρωτο καθεστώς της Ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης -του ευρώ- περιείχε εξ αρχής τους σπόρους της μελλοντικής της κατάρρευσης. Οι απαρχές του κοινού νομίσματος των ευρωπαϊκών

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο των Torben Iversen και David Soskice, Democracy and Prosperity: Reinventing Capitalism through a Turbulent Century, 2019, Princeton University Press, pp.360

Ο ρόλος του κράτους και τα όρια της πολιτικής του αυτονομίας ειδικότερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται στον πυρήνα του προβληματισμού της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης,

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Andrew Gamble, Can the welfare state survive?, 2016, UK: Polity, pp. 125

Όπως έχει παρατηρηθεί, στην ιστορία των δυτικών κρατών πρόνοιας, διακρίνονται δύο χαρακτηριστικές τάσεις. Η πρώτη σχετίζεται με τις μακρές περιόδους σταθερότητας που διακόπτονται από δύο

Read More »
κατηγοριες //