απόψεις

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο των Alberto Alesina, Carlo Favero, Francesco Giavazzi (2019), Austerity: When It Works and When It Doesn’t, Princeton: Princeton University Press, pp. 245

Αναλύοντας την ιστορική εξέλιξη του οικονομικού δόγματος της λιτότητας, ο Μαρκ Μπλάιθ (βλέπε όπως πριν: Mark Blyth, Austerity: The History of a Dangerous Idea) επεσήμανε

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Mark Blyth (2013), Austerity: The History of a Dangerous Idea, Oxford: Oxford University Press, pp. 288

Πώς εξηγείται η, επί πολλές δεκαετίες, κυριαρχία ορισμένων ιδεών, σε πείσμα μάλιστα των  αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων που κατ’ επανάληψη παράγουν; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο των Kenneth Scheve & David Stasavage (2016), Taxing the Rich: A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe, Princeton University Press, pp. 266

Η εξελικτική πορεία της φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με συγκεκριμένες ιστορικές συγκυρίες και τις (μεταβαλλόμενες) αντιλήψεις περί δικαιοσύνης που διαμορφώνονται κατά καιρούς

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική της μελέτης των Georgios Petropoulos, J. Scott Marcus, Nicolas Moës and Enrico Bergamini (2019), “Digitalisation and European welfare states”, Blueprint Series Vol. 30, Bruegel, July, pp. 158

Η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική έχουν καταστεί πλέον πραγματικότητα στις σύγχρονες αλυσίδες παραγωγής και τις οικονομίες των περισσότερων χωρών. Η

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο των Markus K. Brunnermeier, Harold James, Jean-Pierre Landau (2016), The Euro and the Battle of Ideas, Princeton University Press

Πού εντοπίζονται τα βαθύτερα αίτια για τα δεινά που μαστίζουν την ζώνη του ευρώ; Σε ποιους παράγοντες μπορεί να αποδοθεί η διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων,

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο (e-book) των Patrick Bolton, Stephen Cecchetti, Jean-Pierre Danthine and Xavier Vives (2019), Sound At Last? Assessing a Decade of Financial Regulation, London: Centre for Economic Policy Research

Οι επέτειοι αποτελούν, γενικά, πρώτης τάξης ευκαιρία για αναστοχασμό, σχετικά με παρελθοντικά γεγονότα που συγκλόνισαν τις κοινωνίες. Μια τέτοια επέτειος συμπληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Read More »
κατηγοριες //