απόψεις

Δημήτρης Κάστανος: Μοντέλα μεγέθυνσης και δημοσιονομικό θεσμικό πλαίσιο – Μια πρώτη διερεύνηση της συσχέτισης

  Κατά τη δεκαετία του 1990, ταυτόχρονα με τη διαδικασία συγκρότησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης μέσω του καθορισμού των κριτηρίων του Μάαστριχτ και κατ’

Read More »

Χριστίνα Μανιατάκου: Διανεμητικές συνέπειες της συμβατικής νομισματικής πολιτικής και της ποσοτικής χαλάρωσης στην Ελλάδα

Οι επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής στα επίπεδα των οικονομικών ανισοτήτων έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, ειδικότερα μέσα στις πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες που διαμόρφωσε

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Eichengreen, Barry (2015) Hall of Mirrors: The Great Depression, The Great Recession, and the Uses -and Misuses- of History, New York: Oxford University Press, pp. 512

Για να βρεθεί μια περίοδος κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία γνώρισε μια τόσο μεγάλη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως αυτή που ξεκίνησε το 2007/8,

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο After Piketty: The Agenda for Economics and Inequality, Heather Boushey, J. Bradford DeLong and Marshall Steinbaum (eds), Harvard University Press, 2017, pp. 678

Αν το οικονομικό δόγμα της «επεκτατικής λιτότητας» μετατράπηκε στο κυρίαρχο υπόδειγμα της εφαρμοσμένης μακροοικονομικής πολιτικής του καιρού μας, Το Κεφάλαιο τον 21ο αιώνα του Τομά

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Paul De Grauwe (2017), The Limits of the Market: The Pendulum between Government and Market, New York: Oxford University Press, pp.165

Κράτος ή αγορά; Ποια τα όρια της θεμιτής κρατικής παρέμβασης και πότε η  λειτουργία της αγοράς αποκλίνει από τα βέλτιστα επίπεδα αποτελεσματικότητας; Υπάρχει κάποιο βέλτιστο

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο των Alberto Alesina, Carlo Favero, Francesco Giavazzi (2019), Austerity: When It Works and When It Doesn’t, Princeton: Princeton University Press, pp. 245

Αναλύοντας την ιστορική εξέλιξη του οικονομικού δόγματος της λιτότητας, ο Μαρκ Μπλάιθ (βλέπε όπως πριν: Mark Blyth, Austerity: The History of a Dangerous Idea) επεσήμανε

Read More »
Search
κατηγοριες //