απόψεις

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Branco Milanovic (2019) Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World, Cambridge/Mass. & London: Harvard University Press, pp. 287

Μισό αιώνα ακριβώς, μετά την πασίγνωστη δήλωση του Μίλτον Φρίντμαν, στο περιοδικό Τάιμ το Δεκέμβριο του 1969, ότι σήμερα «όλοι είμαστε κεϋνσιανοί», ο Μπράνκο Μιλάνοβιτς,

Read More »

Δημήτρης Κάστανος: Μοντέλα μεγέθυνσης και δημοσιονομικό θεσμικό πλαίσιο – Μια πρώτη διερεύνηση της συσχέτισης

  Κατά τη δεκαετία του 1990, ταυτόχρονα με τη διαδικασία συγκρότησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης μέσω του καθορισμού των κριτηρίων του Μάαστριχτ και κατ’

Read More »

Χριστίνα Μανιατάκου: Διανεμητικές συνέπειες της συμβατικής νομισματικής πολιτικής και της ποσοτικής χαλάρωσης στην Ελλάδα

Οι επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής στα επίπεδα των οικονομικών ανισοτήτων έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, ειδικότερα μέσα στις πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες που διαμόρφωσε

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Eichengreen, Barry (2015) Hall of Mirrors: The Great Depression, The Great Recession, and the Uses -and Misuses- of History, New York: Oxford University Press, pp. 512

Για να βρεθεί μια περίοδος κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία γνώρισε μια τόσο μεγάλη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως αυτή που ξεκίνησε το 2007/8,

Read More »
κατηγοριες //