ιστορίες

«Ανώμαλες» συμπεριφορές

Σύμφωνα με τους Knetsch, Thaler και Kahneman (1991), αυτό που διαφοροποιεί την οικονομική επιστήμη από τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες είναι η βαθιά πεποίθηση των σχετιζόμενων

Read More »
κατηγοριες //