Αποικιοκρατία και ανάπτυξη

Παρακολουθήστε εδώ την σύντομη έκθεση του σκοπού και των βασικών ευρημάτων μιας έρευνας για την συγκριτική ανάπτυξη στην Βόρεια και την Νότια Αμερική. Πώς εξηγείται η απόκλιση; Ποιος ήταν ο ρόλος της αποικιοκρατίας; Γιατί η ιστορία μετράει; 

Share:

σχετικά άρθρα