Απασχόληση όσων έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (2021, %)

Πηγή: Eurostat

Share:

σχετικά άρθρα