Νίκος Κουτσιαράς: Δεδομένα και ιδέες για τον παγκόσμιο καπιταλισμό

Κουτσιαράς, Ν., (2018), Δεδομένα και ιδέες για τον παγκόσμιο καπιταλισμό, Αθήνα: Παπαζήσης. Πόσο έχει αλλάξει, άραγε, η πολιτική οικονομία του παγκόσμιου καπιταλισμού, δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της Μεγάλης Ύφεσης; Οι αντιθέσεις μεταξύ κρατών έχουν οξυνθεί, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των μεταβολών   […]

Τα οικονομικά του έρωτος

Κουτσιαράς, Ν., (2017), Τα οικονομικά του έρωτος, Αθήνα: Παπαζήσης. Εκθέτουμε εαυτούς, συχνά κρύβοντας πράγματα που ξέρουμε πως ίσως δεν αρέσουν. Αποκαλύπτουμε τις προτιμήσεις μας, έχοντας όμως επίγνωση των περιορισμών μας. Προσβλέπουμε στην αμοιβαία έλξη και ελπίζουμε πως θα προκύψει ο ερωτικός εταίρος   […]

Κατανοώντας την Ελληνική Κρίση: Απαντήσεις σε Καίρια Ερωτήματα για το Κράτος, την Οικονομία και την Ευρώπη

Κατσίκας, Δ., Φιλίνης, Κ., Αναστασάτου, Μ., επ. (2017), Κατανοώντας την Ελληνική Κρίση: Απαντήσεις σε Καίρια Ερωτήματα για το Κράτος, την Οικονομία και την Ευρώπη, Αθήνα: Παπαζήσης. Το βιβλίο αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στόχος του είναι   […]

Europe’s Political Spring: Fixing the Eurozone and Beyond

Agnès Bénassy-Quéré, Francesco Giavazzi, (2017), Europe’s Political Spring: Fixing the Eurozone and Beyond, CEPR Press. The euro’s economic architecture is still incomplete, meaning that any number of large shocks could reignite the crisis in the Eurozone. This new VoxEU eBook summarises the main issues   […]

Κωνσταντίνος Παπανικολάου: Ισχύς και αφθονία – μια ανασκόπηση της ιστορίας της παγκόσμιας οικονομίας και του εμπορίου

Findlay, Ronald, O’ Rourke, Kevin  (2007), Power and Plenty-Trade, War and the World Economy in the Second Millennium, Princeton University Press. H σύνδεση της οικονομίας με τις διεθνείς σχέσεις καθώς και η συσχέτιση του εμπορίου και του πολέμου στην εξέλιξη   […]

Η Ελληνική κοινωνία πολιτών & η οικονομική κρίση

Σωτηρόπουλος, Δημ., (2017), Η Ελληνική κοινωνία πολιτών & η οικονομική κρίση, Ποταμός.  Μετά το 2010 η κοινωνία πολιτών κινήθηκε προς τα εμπρός με αντιφατικό τρόπο. Αφενός αποτέλεσε τον χώρο στον οποίο οι πολίτες, έχοντας απομακρυνθεί από την παραδοσιακή πολιτική συμμετοχή μέσω των   […]

Ανισότητες, φτώχεια, οικονομικές ανατροπές στα χρόνια της κρίσης

Γιαννίτσης, T., Ζωγραφάκης, Στ., (2016), Ανισότητες, φτώχεια, οικονομικές ανατροπές στα χρόνια της κρίσης, Πόλις. Με τις επιπτώσεις της κρίσης να έχουν σήμερα διαχυθεί σε κάθε πτυχή της πραγματικότητάς μας, προϋπόθεση για να δούμε τι επιτέλους πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε   […]

Enter Crisis: Μια Οικονογραφημένη Ιστορία

Κουτσιαράς, Ν., Φιλίνης, Κ., (2016), Enter Crisis: Μια Οικονογραφημένη Ιστορία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Εικονογράφηση: Δημήτρης Κουμεντακάκος (DK-ART) Το Enter Crisis είναι ένα κόμικ με θέμα την παγκόσμια, την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική χρηματο-οικονομική κρίση – τα ορόσημα (κεφάλαιο 1), τις   […]

“The Fed and Lehman Brothers”

Ball, L (2016), “The Fed and Lehman Brothers”, Johns Hopkins University. Much of the damage from the Great Recession is attributed to the Federal Reserve’s failure to rescue Lehman Brothers when it hit troubled waters in September 2008. It has   […]

In Defence of Europe

Loukas Tsoukalis, (2016), In Defence of Europe, Oxford University Press. Can Europe hold together? Under what terms? And for what purpose? A look at the key choices facing Europe today, by a leading political economist and former special adviser to the   […]