Τεχνολογία και εμπόριο: Διαφορετικές διανεμητικές συνέπειες

Παρακολουθήστε εδώ τον David Autor, έναν από τους σπουδαιότερους ερευνητές των επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας στις αγορές εργασίας, που εξηγεί την διαφορετική γεωγραφική (συνυφασμένη με την περιφερειακή παραγωγική εξειδίκευση), τομεακή, κλαδική και επαγγελματική κατανομή των (αρνητικών) συνεπειών της εμπορικής   […]

Μακροοικονομική πολιτική με ανομοιογενείς συναλλασσόμενους

Παρακολουθήστε εδώ μία συνοπτική παρουσίαση έρευνας για την (ενδεδειγμένη) πολιτική μακροοικονομικής σταθεροποίησης όταν οι συναλλασσόμενοι αντιδρούν διαφορετικά στους οικονομικούς κινδύνους, αναλόγως της θέσης τους – δηλαδή, σε διάσταση με τον, υποτιθέμενο στα κρατούντα μακροοικονομικά υποδείγματα, αντιπροσωπευτικό συναλλασσόμενο. Η έρευνα αναφέρεται, ειδικότερα,   […]

Μαθήματα για την οικονομική ανάπτυξη

Παρακολουθήστε εδώ την συστηματική συγκέντρωση και διατύπωση των ευρημάτων της μακρόχρονης, πλούσιας έρευνας, στο πλαίσιο του UN-University/ UNU-Wider, σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Νόμπελ οικονομικής 2018: William D. Nordhaus και Paul M. Romer

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών της Σουηδίας το βραβείο απονέμεται, εξ ημισείας, στους: William D. Nordhaus, “for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis” Paul M. Romer, “for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis” Με   […]

Παγιδευμένες και εύθραυστες χώρες

Παρακολουθήστε εδώ πώς ο καθηγητής Tim Besley (του LSE) συνοψίζει τις διαπιστώσεις μιας έκθεσης για (τις) οικονομίες και χώρες που είναι παγιδευμένες σε κατάσταση εύθραυστη – και ορίζει την παγίδα τούτη – σκιαγραφώντας, επίσης, τρόπους (θεσμούς και πολιτικές, εγχώριους και διεθνείς)   […]

Δρόμοι της ανάπτυξης

Παρακολουθήστε εδώ την συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφορικώς προς τα αποτελέσματα της επένδυσης σε υποδομές μεταφορών, ειδικότερα, της επένδυσης σε μεγάλους οδικούς άξονες, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, εν προκειμένω στις οικονομίες της νότιας Ασίας. Η οικονομική   […]

Διαφθορά: Ευχή ή κατάρα για την οικονομία;

Παρακολουθήστε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων μιας έρευνας για τις συνέπειες της διαφθοράς στην οικονομία της Κίνας. Παρά την γραφειοκρατία και τα εμπόδια χρηματοδότησης – που η διαφθορά υποτίθεται ότι τα παρακάμπτει ευεργετικώς – οι κερδισμένοι της διαφθοράς είναι   […]

Κεντρικές τράπεζες και ηλεκτρονικό χρήμα

Πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα; Παρακολουθήστε εδώ μια σύντομη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων που περικλείει η ενεργός συμμετοχή των κεντρικών τραπεζών στον κόσμο των καλούμενων κρυπτονομισμάτων.

Η διασύνδεση των τραπεζών

Παρακολουθήστε εδώ μια συνοπτική και κατατοπιστική εισαγωγή στο ερώτημα για το (κατάλληλο) μέγεθος και την διασύνδεση των εμπορικών και των επενδυτικών τραπεζών, δεδομένης της εκδήλωσης μικρών και μεγάλων χρηματοοικονομικών διαταράξεων. Οι συνδηλώσεις για την ρυθμιστική και την εποπτική δράση των χρηματοοικονομικών   […]

Παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός κύκλος

Παρακολουθήστε εδώ την Hélène Rey που εξηγεί την λειτουργία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κύκλου – την συνδιακύμανση πιστωτικών μεγεθών, πιστωτικών ροών και τιμών των περιουσιακών στοιχείων – τον καθοριστικό ρόλο της νομισματικής πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας στην πρόκλησή του και την   […]