Οι επιπτώσεις του Covid-19 στην παγκόσμια ακραία φτώχεια (εκατ. άνθρωποι που ζουν με λιγότερα από 1,9$ την ημέρα)

Πηγή: The World Bank

Άνεργοι, απασχολούμενοι και μη ενεργοί (Ελλάδα, χιλ.)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντες (Ελλάδα, Μάρτιος 2018 – Μάρτιος 2020)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Μέση ηλικία γυναικών στη γέννηση του πρώτου παιδιού τους (2018)

Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων κατά νομική μορφή (2009 – 2018)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Ελλάδα, 1/2019-3/2020)

COVID-19 – Τα πλήγματα στην κυκλική ροή εισοδήματος

Πηγή: Richard Baldwin (2020) “Keeping the lights on: Economic medicine for a medical shock”, https://voxeu.org/article/how-should-we-think-about-containing-covid-19-economic-crisis

Η επίδραση των μέτρων περιορισμού του Covid-19 (% AEΠ σε σταθερές τιμές)

Πηγή: OECD

Μερίδιο του πλούτου που κατέχει το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού (%)

Πηγή: OECD

Δαπάνες κοινωνικής προστασίας (% ΑΕΠ, 2018)

Πηγή: Eurostat