Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA, δισεκ. δολάρια)

Πηγή: ΟΟΣΑ

Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας (%)

Πηγή: Eurostat

Διάμεσος μικτός μισθός (2018)

Πηγή: Eurostat

Οι κλάδοι με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες μέσες μηνιαίες αποδοχές

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Ελλάδα, %)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί (2019, %)

Ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού (Δεκέμβριος 2020)

Πηγή: Eurostat

Οι προβλέψεις για τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της Ελληνικής οικονομίας

Πηγές: Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού, Υπουργείο Οικονομικών, Νοέμβριος 2020 European Economic Forecast, autumn 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νοέμβριος 2020 Η Ελληνική Οικονομία 03/20, IOBE, Οκτώβριος 2020 World Economic Outlook, ΔΝΤ, Οκτώβριος 2020 Economic Outlook 108, ΟΟΣΑ, Δεκέμβριος 2020, Οικονομικές Εξελίξεις, ΚΕΠΕ,   […]

Δαπάνη των νοικοκυριών για αλκοολούχα ποτά (% δαπανών, 2019)

Πηγή: Eurostat

Δείκτης τιμών για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (2019, ΕΕ=100)

Πηγή: Eurostat