Σύντομο quiz για την πολιτική απασχόλησης της ΕΕ

Πολιτική απασχόλησης της ΕΕ:

α) εργαλείο κοινωνικής πολιτικής

β) εργαλείο οικονομικής πολιτικής

Εργασία:

α) δικαίωμα για την ολοκλήρωση/αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου – προσφέρει υλική ευημερία και ηθική ικανοποίηση

β) υποχρέωση όλων ανεξαιρέτων των πολιτών για την κάλυψη των αναγκών επιβίωσης

Ανεργία:

α) αποτέλεσμα του οικονομικού κύκλου – ευθύνη/υποχρέωση του κράτους η συγκράτησή της σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο ποσοστό

β) αποτέλεσμα της χαμηλής απασχολησιμότητας εργαζόμενου – ατομική ευθύνη

Εργαζόμενος (δυνάμει):

α) πολίτες που εργάζονται ή αναζητούν εργασία

β) όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Μισθός:

α) τιμολόγηση της προσφερόμενης εργασίας για την οποία υπάρχει τιμή εκκίνησης, ο κατώτατος μισθός συνήθως κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και κράτους

β) τιμολόγηση της προσφερόμενης εργασίας με όρους ζήτησης και προσφοράς  – απόφαση εργοδότη

Επίδομα ανεργίας:

α) εργαλείο εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας – παρέχει τη δυνατότητα της βέλτιστης αντιστοίχισης εργαζομένων και θέσεων εργασίας

β) εργαλείο εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας – (αντι)κίνητρο άμεσης επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας

Ευελιξία στην αγορά εργασίας:

α) προσφορά δυνατοτήτων εργασίας ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του εργαζόμενου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το σύνολο των υποχρεώσεών του (οικογενειακές, εκπαιδευτικές κτλ)

β) προσαρμογή της εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις αλλαγές του οικονομικού κύκλου και από τον εργοδότη

Ασφάλεια στην αγορά εργασίας:

α) προστασία θέσης εργασίας και εισοδήματος από εργασία

β) πλήγμα στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στις μεταβολές του οικονομικού κύκλου

Περισσότερα α: Δεκαετίες ’80 &’90

Περισσότερα β: Δεκαετίες ’90 & ’00

ΣοΜι