Είναι η «αναβλητικότητα» ορθολογική;

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο κατά την προετοιμασία των φοιτητών για την εξεταστική ή κατά την συγγραφή πτυχιακής ή άλλης εργασίας είναι η συνεχόμενη αναβολή της έναρξης της απαιτούμενης δουλειάς. Η εν λόγω αναβλητικότητα οδηγεί σε εξοντωτική δουλειά τις ημέρες ακριβώς πριν την ημέρα εξέτασης ή την ημερομηνία παράδοσης κάποιας εργασίας.

Διαισθητικά οι περισσότεροι θα συμπεράνουν πως πρόκειται για μία ανορθολογική συμπεριφορά μιας και οι αρνητικές συνέπειες των ολονύκτιων κόπων ακριβώς πριν την ημερομηνία παράδοσης μίας εργασίας θα έπρεπε να κάνουν τους φοιτητές να κατανέμουν με διαφορετικό τρόπο τον διαθέσιμο χρόνο ανάμεσα σε σχόλη και εργασία.

Η Carolyn Fischer, ωστόσο, διατείνεται πως οι αναβλητικοί φοιτητές πράττουν ορθολογικά! Σύμφωνα με την Fischer, οι άνθρωποι προτιμούν τα οφέλη του σήμερα από τα μελλοντικά. Επομένως, μερικοί άνθρωποι που έχουν πολύ ισχυρή προτίμηση για τα οφέλη της σημερινής σχόλης έναντι εκείνων της μελλοντικής, πράττουν ορθολογικά όταν παρουσιάζουν την παραπάνω συμπεριφορά.

Στο μέλλον, επομένως, οι αναβλητικοί φοιτητές μπορούν να παραπέμπουν τους απαιτητικούς καθηγητές τους στο άρθρο της Carolyn Fischer!

 

Πηγή: Fischer, Carolyn (2001) “Read This Paper Later: Procrastination with Time-Consistent Preferences,” Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 46, No 3, p. 249-69