Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας (%)

Πηγή: Eurostat