Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Ελλάδα, %)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ