Οι επιπτώσεις του Covid-19 στην παγκόσμια ακραία φτώχεια (εκατ. άνθρωποι που ζουν με λιγότερα από 1,9$ την ημέρα)

Πηγή: The World Bank