Μέση ηλικία γυναικών στη γέννηση του πρώτου παιδιού τους (2018)