Βαρέθηκα τα νέα, τις ειδήσεις, πόσο συχνά τόσο ίδιες και τόσο αδιάφορες – μόνον κάποιων ο θάνατος μπορεί να συγκινεί ακόμη.

Βαρέθηκα τις αναλύσεις των έγκυρων ειδημόνων, πόσες φορές ρηχές και επαναλαμβανόμενες, λες και ανασύρονται από τα ντοσιέ με τα έτοιμα, λες και είναι παράγωγα ακόπιαστου μοντάζ.

Βαρέθηκα τις επιστημονικές δημοσιεύσεις φερέλπιδων, πόσο συχνά παραλλαγές στο ίδιο θέμα, με ειδικό βάρος παρωνυχίδας, όμως κατάλληλες ως εγγραφές σε βιογραφικά μακρού μήκους και, ίσως, μικρής γνώσης.

Βαρέθηκα τις κάθε λογής συνάξεις που μετρούν μεγέθη ματαιοδοξίας.

Βαρέθηκα, κοντολογίς, την πολυλογία κάθε τύπου – και όσο μπορώ, αποφεύγω να μιλώ.

ν.κ.