Ανακοινώθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ελλάδα την υποδεχθήκαμε με πανηγυρισμούς για τον διορισμό του Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά ως ενός εκ των Αντιπροέδρων. Σαφώς είναι επιτυχία, καθώς πρώτη φορά Έλληνας Επίτροπος αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος. Ταυτόχρονα η θέση, καθ’ εαυτήν, προκαλεί ερωτήματα έως και μεγάλη ανησυχία – ή θα έπρεπε να προκαλεί. Ο Έλληνας Επίτροπος θα είναι υπεύθυνος για την «Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής». Ποιος άραγε είναι ο Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής; Υπάρχει κάποιος κοινός ή ενιαίος ορισμός; Τον ίδιο αναγνωρίζουμε, με τον ίδιο τρόπο διαβιούμε στη Βόρεια και στη Νότια Ευρώπη; Η κοσμικότητα στη Γαλλία, η οποία επηρεάζει τόσες και τόσες πτυχές της καθημερινότητας ταυτίζεται με την «κοσμικότητα» στην Ελλάδα;   Κι αν υποθέσουμε ότι ορίζεται κάπως, από ποιον χρειάζεται προστασία ο Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής; Δέχονται ή αναμένεται να δεχθούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίθεση από κάποιον γνωστό ή άγνωστο εχθρό; Βρίσκεται αυτός προ των πυλών; Οι απόκληροι των πολέμων κι όσοι απεγνωσμένα επιχειρούν να ξεφύγουν από την ακραία φτώχια μας απειλούν πραγματικά; Πρέπει να υψωθούν τείχη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί σε φρούριο; Ή μήπως ο εχθρός αυτός έχει ήδη εισέλθει ή βρισκόταν πάντοτε εντός των τειχών και εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για να ανακτήσει ή και να διευρύνει τη ισχύ του – κάποιες φορές ακόμη και την κυβερνητική; Λίγα χρόνια πριν, τα επίσημα χείλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν πολύ πιο προσεκτικά στις λέξεις και τις φράσεις που επιλέγουν και θα κρατούσαν αποστάσεις από την ακροδεξιά ρητορεία – θα εκμηδένιζαν, δηλαδή, το ενδεχόμενο συγκατάβασης προς θέσεις όπως αυτές του ακροδεξιού Ούγγρου Πρωθυπουργού Ορμπάν.

ΣοΜι