Εξέλιξη του μεριδίου των μισθών ως προς το ΑΕΠ (% μεταβολή 2009-2018)

Πηγή: ETUI